RU
Электр желілеріне қызмет көрсету

«МАҢҒЫСТАУЭНЕРГОМҰНАЙ» ЖШС САПА САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТЫ

Бас директордың

  31.07.2018 ж.  № 185

бұйрығымен бекітілген

«МАҢҒЫСТАУЭНЕРГОМҰНАЙ» ЖШС САПА САЛАСЫНДАҒЫ

САЯСАТЫ

 

«Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС 1995 жылы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның мұнай кәсіпшілігі объектілерінде орналасқан электр қондырғыларына, электр желілеріне  техникалық қызмет көрсету және пайдалану үшін құрылған.

Компанияның миссиясы: озық технологиялар мен техниканы қолдана отырып қыз-мет көрсету, кешенді жұмыстарды орындау арқылы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның мұнай өндіру және дайындау объектілеріне, сондай-ақ басқа да тапсырыс берушілерге электр желілерін, электр қондырғыларын пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Компанияның мақсаты: Қазақстан Республикасындағы жетекші энергетикалық компания болу.

Компанияның бизнесті жүргізу және даму стратегиясы мынадай басымдықтарға сәйкес шараларды іске асыруға бағытталған:

· басқару тиімділігін арттыру, шығындарды төмендету және қызмет көрсету ауқымын кеңейту жолымен тұрақты дамуға көшу арқылы компанияның қаржы-экономикалық жағдайын тұрақтандыру;

· компанияның қызметіндегі тәуекелдерді азайту;

· кәсіби мамандар тобын құру және сенімді дамыту;

· қызметтің бірқатар жаңа бағыттары үшін инвестициялық тартымдылықты арттыру.

«Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС  күрделілігі мен  жауапкершілік санаттары әртүрлі электржабдықтау объектілерін пайдалану бойынша электр энергиясын тұтынушы-ларды электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ету үшін кең ауқымды жұмыс түрлерін орындайды, соның ішінде:

- алдыңғы қатарлы әлемдік электротехникалық өнімдер өндірушілерінің технологияларын және жаңа буын жабдықтарын пайдалана отырып, тарату желілеріндегі моральдық және физикалық жағынан ескірген жабдықтарды жоспарлы түрде жаңғырту және жаңарту;

- электр жабдықтарының (электр желiсiнің) жұмыс қабілеттілігінің кепiлдiгін және ауыстыруға тұрған және (немесе) жекелеген бөлiктерiн  қалпына келтiруді қамтамасыз ету немесе қалпына келтiру үшін ағымдағы және күрделi жөндеу;

- «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ мұнай өндіру объектілерінің электржабдықтау  жүйелеріне шұғыл-диспетчерлік қызмет көрсету;

- ПС-110/6кВ, ПС-35/6кВ қосалқы электрстанцияларының және РП-6кВ, ЗРУ-6кВ тарату құрылғылары және технологиялық қондырғылардың  электржетектерін күрделі басқару станцияларының  электржабдықтары мен РҚАжС құрылғыларын режимдік реттеу;

-техникалық диагностикалау, техникалық параметрлерін сынау және өлшеу;

-мұнай кәсіпшілігі объектілеріндегі құрылыстар мен құбырлардың электрохимиялық қорғау құрылғыларының параметрлерін бақылау мен  электрометриялық өлшеулерді жүргізу және техникалық қызмет көрсету;

-электр энергиясының параметрлерін есептеу және өлшеу құралдарына  техникалық қызмет көрсету және метрологиялық қамтамасыз ету;

-Қаламқас к/о  ГТЭС-2х45 МВт газ турбиналық электр станциясының электро-техникалық және жылу механикалық жабдықтарын пайдалану, техникалық қызмет көрсету және диспетчерлік басқару.

Тапсырыс берушілердің, компания қызметкерлерінің және басқа да мүдделі тараптардың алдындағы өз жауапкершілігін сезе отырып, «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС басшылығы өзіне  келесі міндеттемелерді қабылдайды:

ISO 9001 стандартының талаптарын қанағаттандыратын сапа менеджменті жүйесінің тиімді жұмыс істеуіне, жетілдірілуіне және нәтижелілігін арттыруға  ұмтылу;

Тапсырыс берушілердің талаптарына, Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік талаптарын сақтауға, сондай-ақ өзіне қабылдаған келісім-шарттық міндеттемелерге сүйене отырып тұрақты жұмыс сапасын қамтамасыз ету;

тиімділігі жоғары құралдар мен жабдықтарды пайдалана отырып, өндірістік қызметке  жаңа материалдар мен озық технологияларды енгізуді және жарақтандыруды  қамтамасыз ету;

жүйелі оқыту және аттестациялау арқылы қызметкерлердің біліктілігін арттыру;

сапа саласындағы мәселелерді шешуге қызметкерлерді тарту, оның ішінде компания қызметін жетілдіру мүмкіндігін, өзара сенім мен құрметті қалыптастыруға ықпал ету;

компанияның стратегиялық және операциялық мақсаттарына жетуге қауіп төндіретін шешімдерді тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде қабылдауды қамтамасыз ету;

ресурстардың тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету,  өнімсіз шығындар деңгейін барынша азайту;

компания процестерін бағалау және жетілдіруді қамтамасыз ету, тұрақты мониторинг жасау.

«Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС басшылығы Саясаттың жүзеге асуы үшін  қажетті жағдайларды жасауға, тиісті ресурстарды бөлуге, өз қызметінде және басқару шешімдерін қабылдаған кезде осы құжаттың ережелерін орындауға  жауапты болады.   

Вложенные файлы:

 А. АЙДАРБАЕВ, Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз»